top of page

Sekretesspolicy (villkor)

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder våra digitala plattformar och kontaktar oss via e-post. Därför är det viktigt att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och övriga EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och syftar till att skydda enskildas integritet.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?
Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. I det här fallet samlar vi bara in din e-postadress och ditt namn när du kontaktar oss.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?
Vårt syfte med behandlingen är att kunna kontakta dig för att hjälpa dig med dina förfrågningar och bokningar. Din kontaktinformation kan också användas för att skicka erbjudanden och erbjudanden till dig.

Vilken rätt har vi att hantera dina personuppgifter?
För denna behandling har vi samtycke som laglig grund. Du har alltid rätt att ångra och återkalla ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta Auktsjaur Country House på booking@auktsjaurcountryhouse.se och meddela oss att vi inte längre kan hantera din information. 

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmänna handlingar. Det innebär att dina personuppgifter kommer att hanteras under den tid som behövs och i vissa fall för all framtid i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad händer om du har godkänt att vi hanterar dina uppgifter?
Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra och återkalla ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta Auktsjaur Country House på booking@auktsjaurcountryhouse.se. I så fall kommer vi inte längre att få hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

 

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?
Din information stannar hos oss, då informationen i fråga endast behövs för att kunna komma i kontakt med dig, och vid behov ge erbjudanden och erbjudanden från oss eller någon av våra samarbetspartners. Korrespondensen kommer endast från oss direkt. Vi kommer aldrig att överlämna någon av dina personliga eller kontaktuppgifter till någon annan part.

 

Individuella rättigheter.
Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få reda på hur vi lagrar dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan också invända mot eller begära en begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Hur kontaktar du oss med frågor om dataskydd?
Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Auktsjaur Country House på 0722-983722 eller booking@auktsjaurcountryhouse.se.

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Verksamheten Auktsjaur Country House ansvarar för de personuppgifter vi samlar in.

Adress:

Auktsjaur Country House

Auktsjaur 103

933 91 Arvidsjaur

SVERIGE
 

bottom of page