top of page
Image by Nicholas Selman

Upplev svensk glesbygd på naturens villkor

nbs-logo-rund grå text.png

Natur- och Ekoturism

Natur- och ekoturism är kort och gott upplevelser i natur och kultur. Den sker med varsamhet och med minsta möjliga påfrestning på resmålets natur- och kulturvärden. Avsikten är att bevara den biologiska mångfalden och de kulturvärden som våra gäster kommit för att uppleva. Naturturism är en stark drivkraft i svensk landsbygdsutveckling och på många ställen är naturturism det som fogar samman den energi som gör att service hålls kvar och utvecklas i glesbygd.

Med en stark och hållbar besöksnäring bygger vi en stark nätverksekonomi som ökar livskraften i småskalig företagsamhet.

Vi vill att våra gäster ska uppleva samma känsla som min mormor hade när hon gick nerför stigen. Se naturens rikedom i all enkelhet. Att nyttja naturens resurser med respekt och finna lyckan med moder natur i livets enkelhet.

Vi slösar inte med resurser och investerar tillbaka i naturen med en målsättning att föra människor och natur närmare varandra i en ekologisk miljö.

Vi vårdar och värnar om vår miljö då vi nyttjar naturen. Vi bjuder in våra gäster att respektera och dra lärdom av det sätt våra äldre levde. Vi satsar på att kunna förmedla vår lokala historia och dela med oss av vår lokala kunskap och fakta om kultur och natur.

Vi använder hållbara material och produkter såsom Glampingtält av speciell organisk duk, som inte skadar naturen efter användning och sängar som är både ekonomiskt fördelaktiga och cirkulärt/miljövänliga med längre livslängd än vanliga sängar där vi vid behov kan byta ut endast specifika moduler.

Vi arbetar aktivt med ekoturism och bidrar till naturskydd och värnar kulturen, har en lokal förankring och gynnar den lokala ekonomin. Vi gynnar så långt vi kan hållbar småskalighet i närområdet i syfte att lyfta de värden som finns lokalt för hållbara besök.

Vi visar respekt för människor som bor på resmålet och skapar värdiga möten med lokalbefolkningen. Grunden är alltid baserat på respekten för vad natur och kultur tål, och syftet är ofta att tillgängliggöra upplevelser som kan vara svåra för en besökare att ta del av på egen hand.
 

bottom of page